Workshopy

Workshop Chytrá řešení v cestovním ruchu a kultuře

Workshop se bude konat v úterý 4. prosince 2018 od 13:00 hod. v konferenčních prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139-140.

Subjekty: Královéhradecký kraj, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Revitalizace Kuks o. p. s., CzechTourism, Cryptomania s. r. o., Geofun s. r. o., Alpdest CEE s. r. o., Nadace Partnerství a řada dalších.

Témata: podpora řešení ze strany veřejné správy, moderní technologie v prezentaci kulturního dědictví, nový destinační management, geolokační hry a rozšířená realita, sociální média, rozvoj konkrétní destinace, cykloturistika apod.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 28. listopadu 2018 přes online registrační formulář.

Podrobný program a další informace


Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodářství

Workshop se konal v úterý 2. října 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:
  • prevence vzniku odpadů
  • systémy sběru a nakládání s odpady
  • podpora chytrých technologií
S výše uvedenými tématy, svými zkušenostmi a s nejnovějšími trendy v oblasti odpadového hospodářství seznámily účastníky workshopu firmy poskytující chytrá řešení. Příklady dobré praxe představily obce, které již chytrá řešení v hospodaření s odpady zavedly.

Na workshopu vystoupili rovněž odborníci a zástupci Královéhradeckého kraje, kteří krátce pohovoří o přístupech kraje v odpadovém hospodářství a uvedou možnosti financování chytrých řešení.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou

Workshop se konal ve středu 28. března 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:

  • pitná a užitková voda
  • voda v krajině a ve městě
  • podpora chytrých technologií
Setkání zahájil radní kraje Karel Klíma, zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Zdůraznil, že využívání chytrých technologií a řešení by nemělo opomíjet žádnou oblast života a společnosti. Voda je, podle něj,  pro nás tak přirozená součást života, že jsme dosud opomíjeli možnost propojit její využívání a hospodaření s ní s chytrými řešeními. Ta nám ale mohou výrazně pomoci s jejím kvalitním využíváním. Zita Kučerová z Centra investic, rozvoje a inovací představila webový portál Chytrý region a jeho přínos nejen obcím v našem kraji.

V dalších vystoupeních seznámili zúčastněné s novými trendy zástupci firem.  Společnost DHI předvedla softwarová řešení při správě zásobování pitnou vodou a odvodnění měst, zástupce Microsoftu uvedl, jak může internet věcí pomáhat v hospodaření s vodou, HODRtechnic seznámila s možnostmi, jak vodou šetřit. Alternativu k běžné balené vodě pro obce a města představila firma FILTERMAC. O své zkušenosti s chytrými přístupy v hospodaření nejen s dešťovou vodou se podělil Jiří Vítek z JV PROJEKT VH. Zástupce firmy Vodní cesty pohovořil o významu vodních nádrží a cest pro rozvoj regionu. S výhodami a nevýhodami využití kořenové čističky odpadních vod přítomné seznámil starosta obce Velká Jesenice.

Na setkání vystoupili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi o možnostech financování chytrých řešení spojených s vodou.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Smart řešení v dopravě

V úterý 17. října 2017 jsme v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádali workshop na téma smart řešení v dopravě.

Na workshopu byla představena podpora SMART řešení ze strany Královéhradeckého kraje, představen byl také nový web chytryregion.cz, prezentovány byly mobilní aplikace v rámci integrovaného dopravního systému, prvky chytré dopravy v Hradci Králové, technologické trendy v městské dopravě, dobíjecí soustavy elektromobilů, technologie mobilního mapování a financování Smart Cities projektů.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu