Workshopy

Již od roku 2017 pravidelně pořádáme workshopy, které pomáhají zástupcům veřejné správy nejenom z našeho kraje zorientovat se ve složité oblasti chytrých řešení, technologií. Snažíme se přinášet taková řešení, která jsou především efektivní a ekonomicky výhodná a napomáhají udržitelnému rozvoji obcí. Na workshopy zveme jak odborníky na dané téma, tak i firmy, které mohou chytrá řešení nabídnout a především pak zástupce obcí, kteří se mohou pochlubit dobrou praxí již realizovaných projektů. Workshopy jsou také součástí Akademie Chytrého regionu.

Nadcházející workshopy

  • Workshop BROWNFIELDS v Královéhradeckém kraji
  • Workshop Efektivní komunikace obcí s občany
  • Workshop Finanční comfort obcí
  • Workshop Podpora lokálních produktů
  • Dostupné bydlení

Již realizované workshopy


Aktuálně:

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání pro veřejnou správu

Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj uspořádaly dne 13. 1. 2022 seminář k odpovědnému veřejnému zadávání v rámci řady vzdělávacích akcí v regionu naplňující koncept Chytrý region, reagující na nové trendy nejen v regionálním rozvoji.
Diskusní seminář, který proběhl jak prezenční, tak online formou, se zúčastnilo celkem 70 zástupců z řad obcí, měst a veřejné správy. Hlavním tématem akce bylo odpovědné veřejné zadávání dle § 6 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. s účinností od 1. 1. 2021. Úvodní informace prezentovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příklady dobré praxe prezentovalo Město Jičín, které je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání jako Královéhradecký kraj a které je v této oblasti lídrem nejen v rámci našeho kraje.

Akce proběhla pod hlavičkou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Regionálním centrem sociálního podnikání v KHK na základě zmapovaného zájmu z regionu. Pro příp. zájemce se připravují další navazující akce.Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky

Workshop proběh v úterý 29. června 2021 od 9:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Workshopu se účastnilo skoro 60 zástupců obcí, měst, firem, pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a dalších organizací. 


Workshop zahájil radní Královéhradeckého kraje Adam Valenta, důvod jeho konání podrobněji rozvedli zástupci Centra investic, rozvoje a inovací. Svá chytrá řešení a možnosti jejich uplatnění představily firmy JRK Česká republika, Cyrkl.com, Bez obalu HK, s.r.o., SENSONEO. Legislativní změny a jejich dopad na obce našeho regionu představil Ing. JUDr. Emil Rudolf z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Příklady dobré praxe a osobní zkušenosti s chytrým odpadovým hospodářstvím představili zástupci Nového Bydžova, Police nad Metují, městyse Nový Hrádek a Dvora Králové nad Labem. Ing Zděněk Špringar z Ministerstva živtoního prostředí ČR seznámil hosty s možnostmi financování z OP ŽP 2021-2027.

Více se dozvíte ZDE