Workshopy

Workshop Chytrá řešení v cestovním ruchu a kultuře

Workshop se konal v úterý 4. prosince 2018 od 13:00 hod. v konferenčních prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139-140.

Subjekty: Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Revitalizace Kuks o. p. s., CzechTourism, Cryptomania s. r. o., Geofun s. r. o., Alpdest CEE s. r. o., Nadace Partnerství, Exponaut.cz, FG Forrest a. s., Geofun s. r. o., Rekola Bikesharing s. r. o. 

Témata: podpora řešení ze strany veřejné správy, moderní technologie v prezentaci kulturního dědictví, nový destinační management, geolokační hry a rozšířená realita, sociální média, rozvoj konkrétní destinace, cykloturistika apod.

Prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodářství

Workshop se konal v úterý 2. října 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:
  • prevence vzniku odpadů
  • systémy sběru a nakládání s odpady
  • podpora chytrých technologií
S výše uvedenými tématy, svými zkušenostmi a s nejnovějšími trendy v oblasti odpadového hospodářství seznámily účastníky workshopu firmy poskytující chytrá řešení. Příklady dobré praxe představily obce, které již chytrá řešení v hospodaření s odpady zavedly.

Na workshopu vystoupili rovněž odborníci a zástupci Královéhradeckého kraje, kteří krátce pohovoří o přístupech kraje v odpadovém hospodářství a uvedou možnosti financování chytrých řešení.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou

Workshop se konal ve středu 28. března 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:

  • pitná a užitková voda
  • voda v krajině a ve městě
  • podpora chytrých technologií
Setkání zahájil radní kraje Karel Klíma, zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Zdůraznil, že využívání chytrých technologií a řešení by nemělo opomíjet žádnou oblast života a společnosti. Voda je, podle něj,  pro nás tak přirozená součást života, že jsme dosud opomíjeli možnost propojit její využívání a hospodaření s ní s chytrými řešeními. Ta nám ale mohou výrazně pomoci s jejím kvalitním využíváním. Zita Kučerová z Centra investic, rozvoje a inovací představila webový portál Chytrý region a jeho přínos nejen obcím v našem kraji.

V dalších vystoupeních seznámili zúčastněné s novými trendy zástupci firem.  Společnost DHI předvedla softwarová řešení při správě zásobování pitnou vodou a odvodnění měst, zástupce Microsoftu uvedl, jak může internet věcí pomáhat v hospodaření s vodou, HODRtechnic seznámila s možnostmi, jak vodou šetřit. Alternativu k běžné balené vodě pro obce a města představila firma FILTERMAC. O své zkušenosti s chytrými přístupy v hospodaření nejen s dešťovou vodou se podělil Jiří Vítek z JV PROJEKT VH. Zástupce firmy Vodní cesty pohovořil o významu vodních nádrží a cest pro rozvoj regionu. S výhodami a nevýhodami využití kořenové čističky odpadních vod přítomné seznámil starosta obce Velká Jesenice.

Na setkání vystoupili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi o možnostech financování chytrých řešení spojených s vodou.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Smart řešení v dopravě

V úterý 17. října 2017 jsme v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádali workshop na téma smart řešení v dopravě.

Na workshopu byla představena podpora SMART řešení ze strany Královéhradeckého kraje, představen byl také nový web chytryregion.cz, prezentovány byly mobilní aplikace v rámci integrovaného dopravního systému, prvky chytré dopravy v Hradci Králové, technologické trendy v městské dopravě, dobíjecí soustavy elektromobilů, technologie mobilního mapování a financování Smart Cities projektů.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu