Regionální workshopy 2022

Zástupci Centra investic, rozvoje a inovací, Královéhradeckého kraje, Centra pro regionální rozvoj ČR, Krajské sítě MAS a Agentury CzechInvest vystoupili na 8. ročníku regionálních setkání v každém okrese Královéhradeckého kraje.

V letošním roce se naplno rozběhlo nové programové období 2021+, proto byl připraven bohatý program zaměřený především na dotační zdroje a další podpory pro obce a regiony.

  • Dotace Královéhradeckého kraje na rok 2023
  • Integrovaný regionální operační program 2021–2027
  • Komunitně vedený místní rozvoj (MAS) 2021+
  • Programy přeshraniční spolupráce
  • Další zdroje a podpory pro obce a region

Místa a termíny setkání:

Město Smiřice (Hradecko)
8. 11. 2022, Kulturní středisko Dvorana, Palackého 124


Obec Lánov (Trutnovsko)
9. 11. 2022, Polytechnické centrum ZŠ Lánov, Prostřední Lánov 155


Město Nová Paka (Jičínsko)
10. 11. 2022, Restaurace Ježkův statek, Harantova 261


Městys Velké Poříčí (Náchodsko)
16. 11. 2022, Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102


Obec Dobré (Rychnovsko)
22. 11. 2022, Hospoda Dobré, Dobré 52


Materiály a prezentace z dřívějších ročníků naleznete zde.