Workshop Cirkulární ekonomika pro města a obce Královéhradecka

Workshop Cirkulární ekonomika pro města a obce Královéhradecka

Cílem workshopu je obcím nejenom z Královéhradeckého kraje osvětlit, jak mohou ve své činnosti uplatnit prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim bude tento koncept výhodný, jak mohou financovat projekty z dotačních ale i dalších zdrojů. Představeny budou konkrétní zkušenosti obcí a měst v oblasti cirkulární ekonomiky. Proběhne prezentace firem, které přinášejí řešení pro cirkulární ekonomiku diskuze mezi veřejným a firemním sektorem v oblasti cirkulární ekonomiky, jaká konkrétní řešení jim firmy mohou nabídnout.

Předběžný obsah workshopu:
  • Obecný úvod do CE
  • Ekodesign
  • Prevence vzniku odpadů
  • Efektivní třídění odpadů na obcích
  • Digitální odpadové tržiště
  • Aspekty CE ve veřejných zakázkách
  • Příklady dobré praxe
  • Networking – interakce řečníků s účastníky ještě nad rámec diskuze, výměna kontakt
Doba trvání přibližně 2 hodiny.