Workshop Chytrá řešení ve veřejné správě

Workshop se uskutečnil v úterý 16. dubna 2019 od 13:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v zasedací místnosti P1.906.Témata: dobrá praxe a realizované projekty, technologie a komunikace s občany, nabídka chytrých řešení a budoucnost

S výše uvedenými tématy přítomné seznámily jak firmy vyvíjející a poskytující chytrá řešení, tak i nezávislí odborníci, zástupci veřejné správy a reprezentanti institucí, které projekty v této oblasti realizují. Patří mezi ně Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové, Město Kolín, Svaz měst a obcí ČR, Neogenia, Gordic, World From Space, Paynnovation, Participation Factory a další. Mezi konkrétní body a témata tak patřila především podpora řešení ze strany veřejné správy, moderní technologie ve veřejné správě, využití dálkového průzkumu, univerzální systém čipových karet, způsoby participace občanů na místní správě, mobilní rozhlas apod. Byl dán prostor pro širokou diskusi i výměnu kontaktů.