Zasedání RSK

Zasedání RSK KHK se konají minimálně dvakrát ročně a jsou neveřejná. V případě potřeby lze členy RSK svolat častěji, např. v návaznosti na závěry zasedání NSK. Jednání RSK KHK se řídí jednacím řádem.
Zasedání se účastní všichni členové RSK (nebo jejich náhradníci), stálí hosté dle Statutu, pracovníci sekretariátu RSK a přizvaní hosté (odborníci řešené problematiky).

Na jednáních se probírají podněty a závěry jednání NSK, dohodnutá doporučení pracovních skupin RSK a další podněty z regionu. RSK přijímá usnesení/stanoviska na základě hlasování dle jednacího řádu. Přijatá stanoviska jsou přenášena na úroveň NSK prostřednictví delegovaného zástupce RSK.

Ze zasedání RSK pořizuje sekretariát zápis, který se uveřejňuje níže.

DOKUMENTY Z 23. JEDNÁNÍ RSK KHK 7. 12. 2022

Hlavní body jednání:
 • Informace MMR ČR a z Národní stálé konference
 • Aktivity v rámci platformy RSK
 • ITI Hradecko-pardubické aglomerace
 • Komunitně vedený místní rozvoj v KHK
 • Místní akční plány rozvoje vzdělávání
 • Informace územních partnerů
 • Další
Podklady k jednání:
Prezentace z jednání:

DOKUMENTY Z 22. JEDNÁNÍ RSK KHK 22. 6. 2022

Hlavní body jednání:
 • Informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z Národní stálé konference, role RSK v Národním plánu obnovy – brownfieldy a kreativní centra
 • Aktivity a aktuality v rámci RSK a regionálního rozvoje
 • Regionální akční plán KHK na období 2021+
 • Datový portál KHK
 • Hospodářsky a sociálně ohrožená území v kraji
 • Komunitně vedený místní rozvoj 2021+
 • Sčítání lidu, domů a bytů 2021
 • Další
Podklady k jednání:
Prezentace z jednání:

DOKUMENTY Z 21. JEDNÁNÍ RSK KHK 14. 12. 2021

Hlavní body jednání:
 • Schválení vymezení MAP v KHK
 • Aktuální informace z NSK a MMR ČR
 • Informace sekretariátu RSK KHK
 • Integrované nástroje ITI a CLLD
 • Informace Svazu města obcí ČR
 • Aktuální informace CRR ČR
 • Další
Podklady k jednání:
Prezentace z jednání:

DOKUMENTY Z 20. JEDNÁNÍ RSK KHK 5. 5. 2021

Hlavní body jednání:

 • Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Aktivity RSK KHK v kontextu regionálního rozvoje
 • Aktuální informace z pracovních skupin RSK KHK
 • Akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
 • Integrované nástroje ITI a CLLD
 • Další
Podklady k jednání:
Prezentace z jednání:

DOKUMENTY Z 19. JEDNÁNÍ RSK KHK 23. 9. 2020

Hlavní body jednání:
 • Zahájení zasedání a úvodní informace
 • Aktuality Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Příprava ČR na programové období 2021+
 • Aktivity Regionální stálé konference KHK a Regionální akční plán KHK 2021–2027
 • Diskuse územních partnerů – role RSK
 • Různé a závěr zasedání
Dokumenty:

DOKUMENTY Z 18. JEDNÁNÍ RSK KHK 24. 6. 2020

Hlavní body jednání:
 • Předání cen soutěže RSK „Buďte inspirací“
 • Aktuality Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 • Příprava ČR a regionu na období po roce 2020
 • Informace ze zasedání Národní stálé konference
 • Aktivity sekretariátu Regionální stálé konference KHK
 • Integrované nástroje ITI a CLLD, akční plány vzdělávání
Dokumenty:

Dokumenty a výstupy ze všech ostatních jednání RSK KHK naleznete v archívu na webu CIRI.