Seminář

Dotace EU a finanční analýza 2024

Jak fondy EU pomáhají?
Dotace EU a finanční analýza 2024
Datum konání akce
27. 2. 2024 9:00 - 16:30
Místo konání
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Chcete získat informace, jak správně postupovat při zpracování finanční analýzy projektu spolufinancovaného z fondů EU?

Seminář svou tématikou navazuje na cyklus seminářů Dotace EU a finanční řízení a Dotace EU a CBA a je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z fondů EU.

Účastníci semináře získají přehled o různých formách a postupech zpracování finanční analýzy v rámci vybraných operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, důležitou součástí semináře budou také praktické ukázky.

Předpokladem efektivní účasti na semináři je znalost teoretických a praktických aspektů souvisejících s tvorbou finančního plánu projektu dle standardů finančního řízení a investičního rozhodování. 

Pro praktické ukázky a cvičení je vhodné mít s sebou vlastní notebook či obdobné mobilní zařízení.

Kontakt: Ing. Aneta Faina, e-mail: aneta.faina@mmr.gov.cz, tel.: 704 852 007

Registrace do 22. února 2024

Sdílejte na sociálních sítích