Zadejte projektový záměr

Vložte svůj záměr či rozpracovaný projekt do naší databáze a pomozte tím nám i sobě s nastavením dotačních programů

Inspirujte se chytrým řešením

Podívejte se, jakým způsobem lze usnadnit život obyvatelům i návštěvníkům obce či města pomocí moderních technologií

Najděte svoji dotaci

Náš dotační rozcestník poskytuje základní orientaci v krajských, státních a evropských zdrojích financí pro Vaši obec

Komu může posloužit tento portál

Portál „Chytrý region“ Vám poskytne informační servis v dynamicky se rozvíjející oblasti chytrých řešení v rámci rozvoje regionu, dotačních příležitostí rozvoje regionu, dotačních příležitostí pro města a obce v České republice včetně krajských dotací v Královéhradeckém kraji. 

Úlohou portálu je rovněž sběr projektových záměrů pro Regionální akční plán Královéhradeckého kraje a v neposlední řadě též pomoc nositelům těchto projektů s jejich zdárnou přípravou a realizací. Podívejte se na aktivity Chytrého regionu.

CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací

Je regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje, založenou již v roce 2004. Její úlohou je posílit roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji a vytvářet prostředí pro posílení konkurenceschopnosti kraje. Poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím, připravujeme a řídíme investice a EU projekty Královéhradeckého kraje, organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo založené obchodní společnosti.