O Chytrém regionu

Královéhradecký kraj podporuje rozvoj chytrých řešení na svém území prostřednictvím konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region. Tento webový portál slouží také jako hlavní komunikační kanál Chytrého regionu.

Myšlenku Chytrého regionu Vám osvětlí krátké video:

 

Jako regionální rozvojová  investiční agentura společně s Královéhradeckým krajem a dalšími partnery v území hledáme a rozvíjíme kroky systematické koordinace a spolupráce v oblasti udržitelnégo rozvoje a chytrých řešení.

Snažíme se napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se vzájemně doplňovala. Důvodů, proč se snažíme realizovat chytrá řešení, je však více. Chytrý region považujeme za jeden z možných konceptů, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje v královéhradeckém regionu. Tento koncept využívá propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, otevřeně komunikuje s různými aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat či podnikat.

Přístup Královéhradeckého kraje k problematice SMART Cities / SMART Regions je v České republice unikátní svojí komplexností, za což byl oceněn 1. místem v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost – MODEL SMART CITY 2018.  Zároveň byla o Chytrém regionu napsána řada článků v odborných časopisech, zástupci Chytrého regionu prezentovali jeho myšlenku na mnoha akcích jak po celé České republice, tak i v zahraničí.

Sdílejte na sociálních sítích