Proč chytrý region

Vítejte na stránkách „Chytrý region“! Na této stránce se dozvíte vše podstatné o tomto portále. A pokud se něco nedozvíte, neváhejte nás kontaktovat.

Jsme zde proto, abyste zjistili, jakým způsobem lze usnadnit život obyvatelům i návštěvníkům Vaší obce či města pomocí moderních technologií.

K tomu slouží sekce SMART řešení, kde naleznete mnoho informací o chytrých řešeních členěných do základních témat, dále konkrétní příklady dobré praxe u nás v České republice, ale i ve světě, také popisy konkrétních produktů a technologií a nakonec i seznam firem zabývajících se těmito řešeními. Pokud jste taková firma a na seznamu se nenacházíte, rádi Vás tam zařadíme. 

Jsme zde také proto, abyste se orientovali v krajských, státních a evropských zdrojích pro Vaši obec.

V Rozcestníku dotací naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Rozcestník dotací je neustále aktualizovaný a opatřený odkazy na konkrétní poskytovatele.

A také jsme zde proto, abychom Vám poskytli rozhraní pro vkládání a správu Vašich projektových záměrů.

Databáze projektových záměrů slouží jako podklad k nastavení operačních programů a dalších dotačních zdrojů. Projekty jsou začleněny do Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje. Cílem šetření je identifikovat priority a potřeby regionálních aktérů nejen pro efektivnější čerpání prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, ale i zmapovat tzv. „bílá místa“, která v současné době vyžadují více finančních zdrojů a nejsou pokryta dotačními možnostmi.

Zaregistrované projektové záměry jsou kontrolovány projektovými manažery Centra investic, rozvoje a inovací, kteří doplňují či upřesňují možné zdroje financování (o těchto upřesněních budete informováni), případně poskytují další konzultace a služby spojené s řízením projektu. 

nebo volejte +420 495 817 803.

Pravidelně mapujeme zájem o chytré technologie v rámci Královéhradeckého kraje, mapujeme poskytovatele chytrých řešení, pořádáme konference a workshopy věnované smart řešením. O všech těchto aktivitách se dočtete v aktualitách, případně se o nich dozvíte od nás, pokud se zaregistrujete.  


Zaregistrujte se!

Proč byste se měli na těchto stránkách zaregistrovat? 

  • Budete moci zadávat a spravovat své projektové záměry pro Regionální akční plán Královéhradeckého kraje a pro nastavení nových dotačních titulů.
  • Budete dostávat pozvánky na zajímavé workshopy, konference a další akce.
  • Budete stále v obraze ohledně vývoje na poli chytrých řešení. 
  • Budeme o sobě navzájem "vědět", propojovat poskytovatele služeb s jejich příjemci
  • V brzké době si rovněž budete moci ve svém uživatelském rozhraní ukládat personalizovaný obsah, oblíbené člány a oblíbená témata, v rámci nichž budete moci přijímat novinky a informace nad rámec obsažených na webu. 

Co je to chytrý přístup k rozvoji regionu?

Menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, snížení výdajů za energie či zajištění potřebných informací lidem v reálném čase. To vše jsou charakteristické znaky tzv. Smart Cities. Základem úspěšné realizace těchto Smart Cities, nebo chcete-li inteligentních měst a regionů, je však nezbytná jistá koncepce při zavádění moderních technologií a „chytrých řešení“.

Jako Regionální rozvojová agentura společně s Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové hledáme a rozvíjíme kroky systematické koordinace a spolupráce v této oblasti.

Snažíme se napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se vzájemně doplňovala. Důvodů, proč se snažíme realizovat chytrá řešení, je však více. Chytrý region považujeme za jeden z možných konceptů, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje v královéhradeckém regionu. Tento koncept využívá propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, otevřeně komunikuje s různými aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat či podnikat.

V první fázi je pro nás důležité upřesnit si klíčové oblasti pro rozvoj konceptu Smart City, vytvořit podmínky pro vznik a realizaci chytrých řešení, a to vše na základě společně definované strategie a ve spolupráci se všemi potřebnými partnery z veřejného i soukromého sektoru. Dílčích aktivit by se měly účastnit i samotné obce královéhradeckého regionu, které by definovaly své potřeby, jež mohou být řešeny pomocí chytrých technologií.


Zaujaly Vás infomace z portálu Chytrý region?

Využijte je ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu.

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení a objevte konkrétné chytré produkty a technologie.

Nebo se inspirujte dalšími SMART řešeními z jiných projektů.