Proč Chytrý region

Vítejte na stránkách „Chytrý region“! Na této stránce se dozvíte vše podstatné o tomto portále. A pokud se něco nedozvíte, neváhejte nás kontaktovat.
Jsme zde proto, abyste zjistili, jakým způsobem lze usnadnit život obyvatelům i návštěvníkům Vaší obce či města pomocí moderních technologií.

K tomu slouží sekce SMART řešení, kde naleznete mnoho informací o chytrých řešeních členěných do základních témat, dále konkrétní příklady dobré praxe u nás v České republice, ale i ve světě, také popisy konkrétních produktů a technologií a nakonec i seznam firem zabývajících se těmito řešeními. Pokud jste taková firma a na seznamu se nenacházíte, rádi Vás tam zařadíme. 

Jsme zde také proto, abyste se orientovali v krajských, státních a evropských zdrojích pro Vaši obec.

V Rozcestníku dotací naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Rozcestník dotací je neustále aktualizovaný a opatřený odkazy na konkrétní poskytovatele.

A také jsme zde proto, abychom Vám poskytli rozhraní pro vkládání a správu Vašich projektových záměrů.

Databáze projektových záměrů slouží jako podklad k nastavení operačních programů a dalších dotačních zdrojů. Projekty jsou začleněny do Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje. Cílem šetření je identifikovat priority a potřeby regionálních aktérů nejen pro efektivnější čerpání prostředků z evropských, národních a krajských zdrojů, ale i zmapovat tzv. „bílá místa“, která v současné době vyžadují více finančních zdrojů a nejsou pokryta dotačními možnostmi.

Zaregistrované projektové záměry jsou kontrolovány projektovými manažery Centra investic, rozvoje a inovací, kteří doplňují či upřesňují možné zdroje financování (o těchto upřesněních budete informováni), případně poskytují další konzultace a služby spojené s řízením projektu. 

nebo volejte +420 495 817 803.

Pravidelně mapujeme zájem o chytré technologie v rámci Královéhradeckého kraje, mapujeme poskytovatele chytrých řešení, pořádáme konference a workshopy věnované smart řešením. O všech těchto aktivitách se dočtete v aktualitách, případně se o nich dozvíte od nás, pokud se zaregistrujete.  


Zaregistrujte se!

Proč byste se měli na těchto stránkách zaregistrovat? 

  • Budete moci zadávat a spravovat své projektové záměry pro Regionální akční plán Královéhradeckého kraje a pro nastavení nových dotačních titulů.
  • Budete dostávat pozvánky na zajímavé workshopy, konference a další akce.
  • Budete stále v obraze ohledně vývoje na poli chytrých řešení. 
  • Budeme o sobě navzájem "vědět", propojovat poskytovatele služeb s jejich příjemci
  • V brzké době si rovněž budete moci ve svém uživatelském rozhraní ukládat personalizovaný obsah, oblíbené člány a oblíbená témata, v rámci nichž budete moci přijímat novinky a informace nad rámec obsažených na webu. 


Co je to chytrý přístup k rozvoji regionu?

Menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, snížení výdajů za energie či zajištění potřebných informací lidem v reálném čase. To vše jsou charakteristické znaky tzv. Smart Cities. Základem úspěšné realizace těchto Smart Cities, nebo chcete-li inteligentních měst a regionů, je však nezbytná jistá koncepce při zavádění moderních technologií a „chytrých řešení“.

Jako Regionální rozvojová agentura společně s Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové hledáme a rozvíjíme kroky systematické koordinace a spolupráce v této oblasti.

Snažíme se napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se vzájemně doplňovala. Důvodů, proč se snažíme realizovat chytrá řešení, je však více. Chytrý region považujeme za jeden z možných konceptů, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje v královéhradeckém regionu. Tento koncept využívá propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, otevřeně komunikuje s různými aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat či podnikat.


Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Zpracováváme koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region, jejímž cílem je právě je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro smysluplné zavádění chytrých technologií a chytrých přístupů v Královéhradeckém kraji. V první fázi je pro nás důležité upřesnit si klíčové oblasti pro rozvoj konceptu Smart Region, vytvořit podmínky pro vznik a realizaci chytrých řešení, a to vše na základě společně definované strategie a ve spolupráci se všemi potřebnými partnery z veřejného i soukromého sektoru. Dílčích aktivit by se měly účastnit i samotné obce královéhradeckého regionu, které by definovaly své potřeby, jež mohou být řešeny pomocí chytrých technologií.

Náš ekosystém Chytrého regionu stavíme na 3 prioritách:

  1. Budování sítě partnerů: Vyhledáváme, propojujeme a iniciujeme klíčové aktéry v regionu a koordinujeme vzájemnou spolupráci. Navázali jsme spolupráci s hlavními aktéry veřejné, státní správy, akademického a podnikatelského sektoru. Zajímají Vás konkrétní výstupy této priority, podívejte se na SÍŤ PARTNERŮ CHYTRÉHO REGIONU. V koncepci Chytrého regionu se více dozvíte od strany 7
  2. Podpora znalostí:  Usilujeme o zvýšení zájmu o SMART řešení, technologie a inovace v našem regionu. Poskytujeme kompletní informační servis v oblasti chytrých řešení. Inspirujeme příklady dobré praxe. Konzultujeme, iniciujeme a napomáháme konceptům chytrých přístupů na svět. Zajímají Vás naše konkrétní akce k napňování priority 2 Podpora znalostí, podívejte se, jaké připravujeme WORKSHOPY a co zajímavého se dozvíte na naších KONFERENCÍCH. V koncepci Chytrého regionu čtěte od strany 16.
  3. Podpora SMART řešení: Napomáháme obcím a regionálním partnerům s orientací v chytrých přístupech, pobízíme je k zavádění chytrých řešení a přístupů v regionu. Vyhledáváme chytrá řešení pro potřeby našeho regionu i našich partnerů. Více o možných tématech pro rozvoj chytrých řešení se dozvíte v sekci TÉMATA SMART ŘEŠENÍ. Také se můžete inspirovat příklady dobré praxe Z ČR nebo ZE SVĚTA. Také si rovnou můžete najít konkrétní CHYTRÉ ŘEŠENÍ nebo FIRMU, které je nabízí. Více informací naleznete také v koncepci na straně 30 a dál.

Aktuální verze Koncepce Chytrého regionu je ke stažení zde:

 Dílčí analýzy jsou k nahlédnutí dostupné ZDE.CHYTRÝ REGION Královéhradeckého kraje byl oceněn 1. místem v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost – MODEL SMART CITY 2018

Předávání ceny bylo součástí Galavečera CZECH TOP 100, který se uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu. Galavečer CZECH TOP 100 je tradičním vyvrcholením všech aktivit projektu CZECH TOP 100. Tento večer se sešli top manažeři nejvýznamnějších firem, představitelé vlády, jakož i dalších institucí a ostatní odborná ekonomická veřejnost, aby byli svědky předávání a vyhlašování několika ocenění.

Představen byl po čtyřiadvacáté „Žebříček 100 nejvýznamnějších firem ČR“, předána ocenění za mimořádné výsledky za rok 2017, vyhlášen Ambasador ČR a předána cena Smart Cities.

Cenu přebírala Zita Kučerová, zástupkyně ředitele CIRI. Královéhradecký kraj reprezentoval Pavel Hečko, radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. „Zisk tohoto ocenění nás všechny velmi překvapil. Do soutěže se totiž není možné přihlásit, ale o nominovaných a oceněných rozhoduje čtyřicetičlenná nezávislá porota odborníků. Náš úspěch je důkazem, že vize „Královéhradecký kraj Chytrý region“ je v České republice již známý pojem. Je důkazem, že vše, co Královéhradecký kraj ve spolupráci s CIRI dělá na poli chytrých řešení, je odborníky kladně hodnoceno.“ 

Podle ředitele CIRI Lukáše Korycha je toto ocenění zároveň velmi zavazující: „Udělení ceny vnímám zejména jako ocenění práce na konceptu „chytrého regionu“, přičemž poděkování v této věci patří zejména týmu oddělení regionálního rozvoje a inovací pod vedením Zity Kučerové. Zároveň pevně věřím, že neusneme na vavřínech a budeme vizi Chytrého regionu dále úspěšně rozvíjet.“

Zaujaly Vás infomace z portálu Chytrý region?

Využijte je ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu.

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení a objevte konkrétné chytré produkty a technologie.

Nebo se inspirujte dalšími SMART řešeními z jiných projektů.