Chytrá řešení
Rozvoj

Vláda schválila Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024–2028

Vláda schválila Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024–2028 (NSVZ), kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o první koncepční materiál v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČR. Jeho hlavním cílem je změnit pohled na veřejné nákupy – od důrazu na formální proces ke strategickému přístupu akcentujícímu hodnotu za peníze. K vytvoření NSVZ se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.
Vláda schválila Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024–2028

Strategie přináší celou paletu opatření, díky které se veřejné finance budou vynakládat strategicky, efektivně a s ohledem na kvalitu a inovace ve veřejných nákupech. Podporuje otevřenou komunikaci mezi zadavateli a dodavateli o investičních záměrech a tržních standardech, zejména formou tržních konzultací a akcí typu „Meet the buyer”. Zároveň by také měli sledovat evropské i globální trendy a s nimi spojené ekonomické, sociální, digitální a environmentální výzvy.

Úkolem Strategie je kultivovat prostředí veřejných zakázek tak, aby zadavatelé zpracování zadávací dokumentace nevnímali jako hrozbu, ale příležitost. Strategie zohledňuje potřeby měst a obcí, podporuje centralizaci zakázek na regionální úrovni a povede ke kvalitnějšímu plnění ze strany dodavatelů.

Naváže na ni řada dalších kroků – pomoc s přípravou tendrů zadavatelům nově nabídne tým expertů, který bude fungovat v rámci kompetenčního centra MMR, a to díky podpoře z Národního plánu obnovy. Například starostové budou mít nyní možnost možnost získat podporu od krajů, jako se to děje v pilotním ověřování v Plzeňském a Libereckém kraji. Díky Strategii budou zadavatelé moci používat připravené vzory, které jim celý proces zadávání usnadní.

Strategie má také za cíl zapojit do veřejných zakázek více firem, a tím aktivovat soutěž mezi dodavateli. Vyšší konkurence poté povede ke kvalitnějším službám, nižší ceně a zároveň chytřejším, zelenějším a inovativnějším řešením. Veřejné zadávání nesmí být zbytečnou překážkou především v klíčových oblastech jako stavebnictví (to představuje více než 40 % finančního objemu všech veřejných zakázek), energetika nebo doprava.

Vytvoření a zejména realizaci Národní strategie veřejného zadávání pro období let 2024 až 2028 MMR financuje z Národního plánu obnovy. Detailně ji představí na mezinárodní konferenci Strategie a nové výzvy veřejného nakupování, která se uskuteční v Akademii veřejného investování 29. února 2024. Akce proběhne hybridní formou, registrace na živý přenos je k dispozici zde.

Převzato z www.sovz.cz 

Sdílejte na sociálních sítích