Projekty

Sběr projektových záměrů na území Královéhradeckého kraje, který je důležitou součástí přípravy celého regionu a místních aktérů na programové období po roce 2020 a úspěšné využití dotačních možností pro připravované projekty. Znát potřeby a požadavky regionálních partnerů je nezbytné pro další rozvoj našeho kraje, proto se zapojte i Vy.

Do databáze můžete vkládat Vaše projektové záměry, u kterých přepokládáte financování z veřejných zdrojů (dotace EU, ČR či kraje). Po Vaší registraci můžete své projektové záměry spravovat online a být v kontaktu se správcem databáze a mít přístup k relevantním a aktuálním informacím.

Zadejte Váš projektový záměr do Informačního systému projektových záměrů (ISPZ)
  • Sběr projektů pro zvýšení absorpční kapacity celého regionu KHK
  • Znalost potřeb a požadavků aktérů a regionu a připravenosti projektů
Pro vstup do ISPZ klikněte níže

 

Více o ISPZ se dozvíte na informačním webu MMR

 

Pomozte nám získat podklady pro poskytovatele dotací a vyhlášení výzev dle potřeb

  • Identifikace bariér čerpání dotací (skutečnosti, které brání efektivnímu čerpání)
  • Mapování tzv. bílých míst (identifikována potřeba, ale bez dotační podpory)
 
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu rsk@cirihk.cz.

V případě technických problémů s databází včetně přístupů a přihlášení se obracejte přímo na správce databáze MMR ČR na e-mailu ispz@mmr.cz.

 

E-learningový kurz ISPZ

 

KOT

Soubory ke stažení