Projekty

Sběr projektových záměrů na území Královéhradeckého kraje, který je důležitou součástí přípravy celého regionu a místních aktérů na programové období po roce 2020 a úspěšné využití dotačních možností pro připravované projekty. Znát potřeby a požadavky regionálních partnerů je nezbytné pro další rozvoj našeho kraje, proto se zapojte i Vy.

Aktuálně probíhá sběr projektů v oblasti cestovního ruchu s akcentem na plánované výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Národního plánu obnovy (NPO). Termín pro mapování absorpční kapacity cestovního ruchu za území Královéhradeckého kraje a zaslání vašich příp. podnětů je nejpozději do 9. února 2023. Sběr projektových záměrů probíhá přes tzv. Informační systém projektových záměrů (ISPZ) www.projektovezamery.cz nebo vyplněním tabulky. Více informací zde.

Do databáze můžete vkládat Vaše projektové záměry, u kterých přepokládáte financování z veřejných zdrojů (dotace EU, ČR či kraje). Po Vaší registraci můžete své projektové záměry spravovat online a být v kontaktu se správcem databáze a mít přístup k relevantním a aktuálním informacím.

Zadejte Váš projektový záměr do Informačního systému projektových záměrů (ISPZ)
  • Sběr projektů pro zvýšení absorpční kapacity celého regionu KHK
  • Znalost potřeb a požadavků aktérů a regionu a připravenosti projektů
Pro vstup do ISPZ klikněte níže

 

Více o ISPZ se dozvíte na informačním webu MMR

 

Pomozte nám získat podklady pro poskytovatele dotací a vyhlášení výzev dle potřeb

  • Identifikace bariér čerpání dotací (skutečnosti, které brání efektivnímu čerpání)
  • Mapování tzv. bílých míst (identifikována potřeba, ale bez dotační podpory)
 
V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailu rsk@cirihk.cz.

V případě technických problémů s databází včetně přístupů a přihlášení se obracejte přímo na správce databáze MMR ČR na e-mailu ispz@mmr.cz.

 

E-learningový kurz ISPZ

 

KOT

Soubory ke stažení