Soutěž Buďte inspirací

Do 31. ledna 2020 měly subjekty z Královéhradeckého kraje možnost přihlásit své inovativní projekty do soutěže „Buďte inspirací“ a tím ukázat dobrou praxi. Vítězné projekty zde budou v nejbližší době zveřejněny.
Hledali jsme ty z Vás, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, a to na úrovni obce, města, MAS či ITI.

Svou účastí v soutěži si soutěžící mohou zajistit dobré PR a možnost exkurze v rámci Pracovní skupiny pro Smart Cities Ministerstva pro místní rozvoj.

Vyhlašovatelem soutěže je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje.

Soutěž byla členěna na 4 kategorie:

Způsobilými soutěžícími jsou obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území Královéhradeckého kraje a organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje.

Způsobilými soutěžícími jsou předkladatelé projektů integrovaných nástrojů do výzev MAS v Královéhradeckém kraji.

Způsobilými soutěžícími jsou žadatelé projektů s rozhodnutím Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace s místem realizace projektu na území Královéhradeckého kraje.

Způsobilými soutěžícími jsou obce/města z Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení