Soutěž Buďte inspirací

Připravujete nebo jste již realizovali zajímavý projekt s prvky smart a chcete se s námi podělit o dobrou praxi? Pokud ano, neváhejte a přihlaste svůj projekt! Termín ukončení sběru přihlášek se blíží – 31. ledna 2020.
Hledáme ty z Vás, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, a to na úrovni obce, města, MAS či ITI.

Připravujete nebo realizujete zajímavý projekt s prvky inovativních či chytrých přístupů  a řešení? Podělte se s ostatními o dobrou praxi a Vaše zkušenosti. Pochlubte se tím, co jste dokázali! Přihlaste se do soutěže o nejlepší chytrý projekt Královéhradeckého kraje.

Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií proběhne na slavnostním večeru 19. března 2020, v hotelu Tereziánský dvůr Hradec Králové. Ceny předají náměstek ministryně pro místní rozvoj David Kopitz, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek a generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Svou účastí v soutěži si zajistíte dobré PR a možnost exkurze v rámci Pracovní skupiny pro Smart Cities Ministerstva pro místní rozvoj.

Vyhlašovatelem soutěže je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (dále RSK KHK).

Soutěž je členěna na 4 kategorie, do nichž můžete projekt přihlásit přes online formulář:

Způsobilými soutěžícími jsou obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území Královéhradeckého kraje a organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje.

Způsobilými soutěžícími jsou předkladatelé projektů integrovaných nástrojů do výzev MAS v Královéhradeckém kraji.

Způsobilými soutěžícími jsou žadatelé projektů s rozhodnutím Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace s místem realizace projektu na území Královéhradeckého kraje.

Způsobilými soutěžícími jsou obce/města z Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení