Soutěž Buďte inspirací

Připravujete nebo jste již realizovali zajímavý projekt s prvky smart a chcete se s námi podělit o dobrou praxi? Pokud ano, neváhejte, a přihlaste se do naší soutěže. Přihlášky můžete podávat až do 31. ledna 2020.
Vyhlašovatelem soutěže je Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje (dále RSK KHK).

Cílem soutěže je v rámci partnerství RSK KHK a plnění její role ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, tj. zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů Královéhradeckého kraje. Mohou tak být inspirací pro další projekty a regionální aktivity.

Soutěž je členěna na 4 kategorie, do nichž můžete projekt přihlásit přes online formulář:

Způsobilými soutěžícími jsou obce, města, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí se sídlem na území Královéhradeckého kraje a organizace zřizované obcemi z Královéhradeckého kraje.

Způsobilými soutěžícími jsou předkladatelé projektů integrovaných nástrojů do výzev MAS v Královéhradeckém kraji.

Způsobilými soutěžícími jsou žadatelé projektů s rozhodnutím Řídicího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace s místem realizace projektu na území Královéhradeckého kraje.

Způsobilými soutěžícími jsou obce/města z Královéhradeckého kraje.

Vaše případné dotazy k soutěži nebo přihlášce směřujte na email chytryregion@chytryregion.cz.

Soubory ke stažení