Konference Příležitosti pro region 2023

8. ročník konference tentokrát na téma Udržitelný rozvoj obcí a měst se koná 10. května 2023 od 10:00 do 14:30 hodin v EA Hotelu Tereziánský Dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové.
Na konferenci vystoupí řada významných odborníků z národní i regionální úrovně; zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Centra investic, rozvoje a inovací, Agentury CzechInvest a zástupců Královéhradeckého kraje, obcí či místních akčních skupin.

Těšit se můžete na níže uvedená témata:
  • Udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů
  • Příprava a realizace udržitelných projektů
  • Financování projektů i bez využití dotací
  • Nízkouhlíkové strategie a odolnost obcí
  • Udržitelná energie a klima v regionech
  • Společenská odpovědnost obcí a měst
  • A další
Podrobný program bude postupně doplňován po upřesnění příspěvků a přednášejících.

Registrace zde

Soubory ke stažení