Demografická prognóza Královéhradeckého kraje do roku 2050

Jedná se pilotní projekt v rámci vytvoření systému populačních prognóz jako celku v kraji i v České republice. Připravili jsme interaktivní webovou aplikaci, která Vás přehledně seznámí s výstupy této studie zaměřené na rok 2030. Zároveň připravujeme modul Chytrá demografická prognóza v rámci Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje.
Dne 13. února 2019 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo představení „Prognózy vývoje obyvatelstva Královéhradeckého kraje a jeho vybraných územních součástí na období 2018–2050“. Přes 40 zástupců Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové, jakož i dalších obcí, měst a organizací uvítal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který zároveň objasnil důvod zadání této studie. Celá prezentace pak byla v režii jednoho ze zpracovatelů celé studie, Tomáše Kučery z Karlovy univerzity v Praze, který představil předpokládaný budoucí vývoj populace našeho kraje. Posluchači se dozvěděli nanejvýš pravděpodobný odhad mimo jiné počtu dětí, seniorů i osob v produktivním věku, s výhledem až do roku 2050.

Tyto prognostické závěry jsou nutné pro plánování a řízení rozvoje Královéhradeckého kraje v různých segmentech společnosti a vytváří prostor pro tvorbu odvozených prognóz, například odhad vývoje struktury domácností, kapacity veřejných zařízení či služeb (zejména v oblasti školství, veřejné dopravy, zdravotnictví, apod.).

Vstup do MAPOVÉ APLIKACE

 
Aktuálně otevíráme Akademii Chytrého regionu, ve které bude i unikátní modul zaměřený na demografické prognózování, do akademie se dostanete ZDE nebo kliknutím na obrázek.

Vstup do E-LEARNINGU (od října 2021)